Close

Obxectivos Xerais

Obxetivos Científicos

O Grupo XM2- GEOMA centrou a súa actividade científica dos últimos 20 anos no estudo das Rías Galegas, o que está a permitir establecer e acoutar cuantitativamente por primeira vez un modelo xeral de transporte de sedimentos nas Rías Baixas. Isto ten unha gran importancia na xestión dos recursos naturais e a calidade ambiental das mesmas, como demostran o número de proxectos competitivos liderados a nivel autonómico, nacional e internacionais (ver apartado Proyectos).

Na última década os esforzos do grupo centráronse na utilización de multiproxies non baseadas en nutrientes para o estudo do transporte de materiais desde as Rías cara á Plataforma Continental e da súa transferencia a través do Noiro Continental ás concas oceánicas adxacentes. Estes estudos do transporte e a sedimentación son moi importantes posto que os sedimentos da Marxe Continental de Galicia) permiten o estudo das peculiaridades da transición do último interglaciar (senso latexo) ata momento presente. O coñecemento das taxas e magnitudes dos cambios deste sistema son claves para entender os procesos e retroalimentaciones asociados á súa dinámica climática e, consecuentemente, o seu rol a escala local e subregional durante os últimos 30 a 50.000 anos a partir do rexistro sedimentario.

Transferencia de I+D

Nestes últimos anos o grupo logrou unha optimización dos recursos humanos e instrumentais cunha utilización racional dirixida á obtención de beneficios indirectos ao produto final, cunha base científica sólida.

Isto redunda na actual oferta de novas perspectivas no deseño e implementación de novas ferramentas tecnolóxicas e metodolóxicas de investigación mariña orientadas á xestión integral da zona costeira: impacto ambiental, enxeñería de costas, contaminación, con énfase especial na compresión da dinámica integral das Rías Galegas e á prospección de recursos enerxéticos e minerais no ámbito rexional