Close

Ficha Técnica de I+D

Ficha Técnica de I+D -- GRUPO GEOMA (Ref. XM2-UVI)

Sedimentoloxía

1. Modelización e estudo de medios sedimentarios actuais

2. Calidade ambiental dos medios sedimentarios

Cartografías

3. Levantamentos batimétricos

4. Cartografías temáticas e XIS

5. Mapas de sensibilidade ambiental

Caracterización sismoacústica e do sedimento de fondo e subsolo marinos (menos de 200 m)

6. Ecosonda Multifeixe

7. Sonar de Varrido Lateral

8. Perfilador de fondos (sonda saramétrica)

9. Dragas: Shipeck, Van Veen, box-corer

10. Testificadores de pistón e gravidade

Caracterización das propiedades físicas dos sedimentos

11. Tamaño (granulometría por tamices e nefelometría de raios X de baixo ángulo)

12. Textura e forma por análisis de datos SEM/BS

13. Color

14. Densidade

15. Propiedades magnéticas dos sedimentos: Susceptibilidade, propiedades remanentes

16. Densidade gamma

17. Vp

18. Resistividade

Caracterización xeoquímica ds sedimentos

19. Cartometrías

20. Contido en materia orgánica

21. Caracterización xeoquímica de mostras

22. Avaliación da contaminación por metais pesados

23. Caracterización mineralóxica por difracción de raios X

Petroloxía

24. Caracterización mineralógica das rocas igneas, metamórficas e sedimentarias sobre lámina delgada (microscopía óptica e SEM)

25. Mineraloxía por difracción de raios X

Hidrodinámica e enxeniería de costas

26. Medición de correntes e ondada

27. Medición de perfil e forma en planta en praias

28. Modelización da ondada

29. Modelización das condiciones de equilibrio das praias

Datacións de sedimentos e restos arqueolóxicos

30. Paleomagnetismo e Arqueomagnetismo por desimanación térmica e por Campos Alternos

31. Interpretación e calibración de datos radiocarbónicos

32. Pb

33. Cs

Informes de impacto ambiental

34. Evaluación, efecto e incidencia

35. Medidas preventivas e correctoras