Close

Recursos

INNDAGA

É unha plataforma para a realización de traballos oceanográficos en zonas costeiras, desenvolta sobre unha embarcación de 8,5 m de eslora.

PMAGLAV

O laboratorio de Paleomagnetismo é unha instalación punteira a nivel nacional no referente ao estudo dos efectos do campo magnético

PALAEOCLIMATOLOGY LAB

Laboratorio de referencia internacional no estudo climático da terra

INSTRUMENTACIÓN

A infraestrutura da que dispón o grupo está composta tanto por equipamento propio como por grandes equipos e instalacións pertencentes á Universidade de Vigo ou asociadas ao Campus do Mar.

SOFTWARE

O grupo de investigación conta con licenzas de diferentes programas informáticos para a navegación e o procesado de datos geofísicos