Close

GEOMA

O grupo de Xeología Mariña e Ambiental (GEOMA) é un Grupo de Referencia Competitiva da Xunta de Galicia e forma parte desde 2016 do Centro de Investigación Mariña da Universidade de Vigo. Está composto por 6 profesores estables dos campus de Vigo e de Ourense con ampla experiencia na áreas que teñen asignadas, unha decea de estudantes predoctorais e investigadores contratados, procedentes de distintos ámbitos das Ciencias da Terra e que, na actualidade, desenvolven a súa actividade investigadora no medio mariño.

GRUPO GEOMA

GEOMA está integrado por investigadores da Universidade de Vigo que actualmente desenvolven a súa actividade investigadora no medio mariño.

PMAGLAV

O laboratorio de Paleomagnetismo da Universidade de Vigo é unha instalación punteira a nivel nacional no referente ao estudo dos efectos do campo magnétic

PALAEOCLIMATOLOGY LAB

Laboratorio de referencia internacional no estudo climático da terra.

INNDAGA

É unha plataforma para a realización de traballos oceanográficos en zonas costeiras, desenvolta sobre unha embarcación de 8,5 m de eslora.

INSTRUMENTACIÓN

A infraestructura da que dispoñe o grupo está composta tanto por equipamento propio como por grandes equipos e instalacions pertenecentes a Universidade de Vigo ou asociadas ao Campus do Mar.

MULTIMEDIA

Noticias, videos e imágenes relacionados con el grupo GEOMA.