Close

O grupo

O grupo de Xeoloxía Mariña e Ambiental da Universidade de Vigo (GEOMA) está composto por 6 profesores estables dos campus de Vigo e de Ourense con ampla experiencia na áreas que teñen asignadas.

 

Aínda que o Grupo Geoma constituíuse como tal no ano 1999, as súas raíces remóntanse aos anos 1993 e 1996, inicialmente dentro do entón Departamento de Recursos naturais e Medio ambiente e despois no Departamento de Geociencias Mariñas e Ordenación de Territorio.

Palabras do índice temático

Sedimentoloxía, propiedades físicas dous sedimentos, petroloxía, caracterización xeoquímica, cartografías temáticas, sísmica de alta resolución, hidrodinámica e dinámica sedimentaria, impacto ambiental, técnicas acústicas e de mostraxe de sedimentos, magnetismo ambiental, paleomagnetismo, magnetoestratigrafía

Áreas de interese

Evolución do clima nos últimos 30 a 200 k anos (Cambio Global) e as súas implicacións para a valoración do Quecemento Global e a variabilidade climática.

ITCZ, xestión integral da zona costeira: impacto ambiental, enxeñería de costas, contaminación, con énfase especial na compresión da dinámica integral das Rías Galegas.

Prospección de recursos xeolóxicos.

Hidroxeoloxía

Hidrogeología.

Metodoloxías

Técnicas avanzadas de prospección xeofísica (sismo acústicas, magnéticas e eléctricas) e a adquisición e análise de datos xeoquímicos; técnicas de adquisición, análise, procesado e modelización numérica da ondada e das condicións de transporte en medios sedimentarios mariños

Estas técnicas están a ser aplicadas a problemas de contaminación, xestión e  modelización sedimentológica neste tipo de medios, á enxeñería de costas á obtención de rexistros paleoclimáticos durante os últimos 50.000 anos.

Equipamentos

infraestructura da que dispón o grupo está composta tanto por equipamento propio como por grandes equipos e instalacións pertencentes á Universidade de Vigo ou asociadas ao Campus del Mar e basadas na área de Vigo.

Así mesmo varios membros do grupo teñen unha ampla experiencia na planificación e realización de campañas mariñas e lideraron campañas oceanográficas en grandes infraestruturas oceanográficas tales como os BIO HesperiedesSarmiento de GamboaMytilus, e realizan saídas ao mar periódicas a bordo da embarcación do grupo Inndaga.