Close

PROFESORADO VIGO

Director Grupo Geoma

Catedrático de Universidade

Paleomagnetismo, Magnetismo Ambiental, Magnetoestratigrafía, Sedimentoloxía, Xeoloxía Mariña

Catedrático emérito de Universidade

Xeoloxía Mariña, Sedimentoloxía, Estratigrafía Sísmica, Contaminación Mariña

Catedrática de Universidade

Sedimentoloxía, Contaminación Mariña, Xeoquímica Ambiental, Diaxénese, Xeoloxía Mariña

Profesora Titular de Universidade

Morfodinámica de Praias, Dinámica Sedimentaria, Enxenería de Costas, Sedimentoloxía, Xeoloxía Mariña

Investigador distinguido

Paleoclimatoloxía, Paleoceanografía, Isotopos estables, elementos traza, ciclos glacial/interglacial, sensibilidade climática

PROFESORADO OURENSE

Profesor Titular de Universidade

avatar-w

INVESTIGADORES POSDOCTORAIS

Paleomagnetismo, Magnetismo Ambiental, Paleoceanografía, Xeoquímica Radioisotópica, Sedimentoloxía, Xeoloxía Mariña

Morfodinámica de Praias, Dinámica Sedimentaria, Enxenería de Costas, Sedimentoloxía, Xeoloxía Mariña

INVESTIGADORES PREDOCTORAIS

TÉCNICOS

Técnico en oceanografía

Instrumentación Oceanográfica, procesado de datos, organización de campañas oceanográficas

Técnico en laboratorio